Tekst i obraz: Lebensmittel Zeitung, 10.04.2014

Błękitne pojemniki typu E-performance coraz lepiej radzą sobie w branży mięsnej. Poza innymi czynnikami, nowe pojemniki zwiększą identyfikowalność wzdłuż całego łańcucha dostaw - jest to bezwzględnie wymagane, gdy chce się uniknąć w przyszłości uszczerbku na dobrym imieniu firmy i słabnących obrotów związanych ze skandalami dotyczącymi mięsa. W porównaniu z konwencjonalnym czerwonym pojemnikiem E-box, każdy błękitny pojemnik nosi zintegrowany, globalnie unikalny kod GRAI.

Przedstawiciele branży mięsnej zgodzili się już na wprowadzenie nowego pojemnika do transportu pakowanych i świeżych towarów w czerwcu 2013 r. Niemniej, 13 firm, łącznie z zakładami mięsnymi firm Rewe, Kaufland i Edeka postanowiły od 1 lipca zamawiać wyłącznie błękitne pojemniki E-Performance. Skutecznie zastąpią one czerwone pojemniki dostępne na rynku.

Firmy te są pierwszymi, które podpisały "Kodeks Postępowania" z organizacją GS1 Niemcy, która to reguluje ramy dyskusji. Zgodnie z wypowiedzią Angeli Schillings-Schmitz, Kierownika Sektora w GS1 Niemcy, uczestnicy "dobrowolnie zobowiązali się" wymienić opakowania na błękitne skrzynie E-Performnce do 31.12.2019. "Zakładamy, iż rocznie średnio 20 procent obecnych opakowań zostanie zastąpionych nowymi", tak Pani Schillings-Schmitz uzasadnia ww. pięcioletni okres. Obserwatorzy sektora przewidują iż operacja może potrwać do 10 lat.

Pionierami są zakłady mięsne Edeka (Regionalne Zakłady Południe-Zachód, Ren-Ruhra, Południowa Bawaria, Północna Bawaria-Saksonia-Turyngia oraz Północ), Kaufland, Rewe Group (Brandenburgia) i Rewe Dortmund, jak i "Saurerlandfrische Dornseifer" i zakłady Avo. Zmianę chcą promować firmy Deutsche Paletten Logistik, WBG-Pooling i Nagel Emballage Services, działając jako usługodawcy. Biorąc pod uwagę rozmiar branży mięsnej, w której działa kilkaset firm, 13 wydaje się znikomą liczbą. Niemniej, Edeka, Rewe i Kaufland działają jako motory napędowe rynku ze względu na przerób i obrót i ich hybrydową funkcję - dystrybutorów i odbiorców dóbr. "Rynek będzie regulował jak szybko inne firmy przejdą zmianę", mówi Pani Schillings-Schmitz z organizacji GS1 Niemcy.

Błękitny pojemnik E-Performance posiada zalety związane z procedurami, ale ma też wyższą cenę. Zgodnie z sektorem, koszt czerwonego pojemnika to ok. 3 €, a błękitnego ok. 4,5 €. Oznacza to, że przez rynek Niemiecki przejdzie ogółem 50 milionów pojemników.

W Edeka Południe-Zachód korzystano z białych pojemników E-Performance w zakładach mięsnych w Rheinstetten od 2011 roku. Stratedzy ds. logistyki wcześniej wyrażali nadzieję na to, że biały pojemnik stanie się standardowym rozwiązaniem w sektorze. Jednakże to nie miało miejsca. Obecnie w Edeka Południe-Zachód odchodzi się od białych pojemników na rzecz błękitnych. Identyczne błękitne i białe pojemniki E-Performance należy traktować podobnie.