PressOnShD / UK, 25 Maj 2011

We współpracy z New Wave Innovation, przedsiębiorstwem zajmującym się innowacyjnością i rozwojem technologii z Leicester, George Utz Ltd. UK złożył wniosek o dofinansowanie projektu SAFEGUARD z programu FP7 (7. program ramowy), który dotyczy głównego instrumentu Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań i technologicznego postępu w Europie.

Projekt SAFEGUARD służy opracowaniu nowej technologii, której zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa i wydajności w dziedzinie transportu lotniczego poprzez zbadanie i opracowanie nowej jednostki transportowej (ULD) następnej generacji. Za pomocą ok. miliona ULD przewozi się obecnie transportem lotniczym ok. 80 milionów ton. Tym samym stanowią one rdzeń globalnego przemysłu lotniczego.

W ciągu ostatnich 20 lat w ramach stopniowo podejmowanych ulepszeń koncentrowano się głównie na redukcji wagi. To prowadziło do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. Technologia oparta na projekcie SAFEGUARD, oprócz dodatkowych dużych oszczędności i logistycznych usprawnień dla linii lotniczych, doprowadzi do znacznej poprawy w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Dla Carstena Diekmanna, prezesa zarządu Utz Wielka Brytania, są to bardzo interesujące nowinki. „Jesteśmy zachwyceni naszym udziałem w opracowaniu tych kontenerów, ponieważ będą one znaczące dla transportu towarów na całym świecie”. Nasz udział w tak ważnym i szerokim projekcie świadczy o naszych wysokich standardach jakości i naszej kompetencji w zakresie rozwiązań dla transportu ze specjalnych, szytych na miarę materiałów.”

„Dysponujemy pierwszorzędnym zespołem konstruktorów i już co nieco wnieśliśmy do naszej współpracy z New Wave Innovation, aby upewnić się, że różne kwestie bezpieczeństwa będą rozwiązywane przede wszystkim przez nas.”

Opracowanie nowych ULD rozpocznie się w październiku 2011 i będzie trwało 24 miesiące. Pierwsze jednostki będą prawdopodobnie dostępne od 2014 roku.