Wstępne prace prowadzone przed detonacją były niezwykle intensywne. Z uwagi na spodziewane na terenie planowanego placu budowy zanieczyszczenie, około 700 ton ziemi (ilość ta odpowiada około 45 ciężarówkom) musiało zostać wykopanych i poddanych profesjonalnej obróbce. Po uzyskaniu pozwolenia od Federalnego Biura do spraw Ochrony Środowiska Naturalnego, powstały w ten sposób ogromy rów musiał zostać następnie wypełniony czystym materiałem.

W lipcu 2014 roku, po zakończeniu się pełnego cyklu budowy, wynoszącego 12 miesięcy, budynek był gotowy do zajęcia. W trakcie tych czynności, szczególną uwagę zwrócono na fakt, że wszystkiego tego dokonano w trakcie prowadzenia produkcji. Przy cały czas wykonywanej produkcji, na terenie starego zakładu, do przeniesienia gotowe były pierwsze systemy. Po zainstalowaniu, możliwe było kontynuowanie produkcji w nowej lokalizacji, bez jakichkolwiek przerw. Zakład Utz Switzerland wyraził zadowolenie z powodu poniesienia wyższych kosztów, których efektem ma być zagwarantowanie ciągłości dostaw dla jego klientów.

Dzięki częściowo dwupiętrowemu budynkowi, obszar produkcyjny powiększony został do prawie 1,000 m2. Poza zoptymalizowanym przepływem produktu, stworzyło to również szansę na przyszłą rozbudowę. Dysponując nowoczesnym automatycznym parkiem maszynowym do formowania próżniowego, firma Georg Utz AG jest w stanie produkować uchwyty do komponentów, tace lub inne części o rozmiarach do 1,200 x 1,000 mm, których grubość ścianek może wahać się od 1 do 12 mm.

Przez dziesięciolecia, firma Utz pracowała na rzecz produkcji i działań, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Udział wykorzystywanych materiałów poddanych recyklingowi stale się powiększał w ciągu minionych pięciu lat. Porównując z przetworzonym materiałem dla nowego działu formowania próżniowego, wynosi teraz ponad 50%. Dla celów prowadzenia produkcji w Szwajcarii, Utz pobiera certyfikowaną energię elektryczną od szwajcarskich elektrowni wodnych, a zatem ze źródeł wolnych od emisji CO2.