Ochrona środowiska i recykling

Ochrona środowiska stała się modnym tematem. Chętnie podkreśla się dbałość o środowisko, począwszy od sortowania odpadów, poprzez wszystkie etapy działalności, aż po przyjmowanie zużytych wyrobów do ponownego przetworzenia.
Również i my chcemy przedstawić Państwu nasze działania służące ochronie środowiska. Ocenią Państwo sami, czy są to zabiegi na fali mody, czy traktujemy temat "Utz i środowisko" z należną odpowiedzialnością i powagą.
U podstaw naszych działań leży pomysł odzyskiwania i ponownego przerabiania zużytych wyrobów. Od samego początku oferowaliśmy klientom opakowania wielokrotnego użytku, których zadaniem było służyć przez długi czas, a nie zalegać na wysypisku po jednokrotnym użyciu. Choć działo się to w czasach, gdy temat ochrony środowiska wzbudzał co najwyżej uśmiech, idea wielokrotnego użycia stała się podstawowym wyznacznikiem dalszych innowacji naszej produkcji.
Idea wielokrotnego wykorzystania, odnosząca się głownie do surowców, z czasem stała się główną zasadą firmy Utz. I tak oto woda wykorzystywana do chłodzenia naszych maszyn krąży w obiegu zamkniętym, czyli nie jest kierowana do oczyszczalni, w ten sposób odzyskane ciepło służy do ogrzewania pomieszczeń, dzięki czemu redukujemy do minimum straty energii. U podstaw takiego rozwiązania, wynikającego z naszego założenia wielokrotnego wykorzystywania, leży troska o środowisko naturalne.
Wyroby wielokrotnego użycia z tworzyw sztucznych powinny być poddane odzyskowi surowca, z którego zostały wytworzone. Oznacza to, iż wszystkie nasze produkty z tworzywa sztucznego zostają zmielone, a powstały w ten sposób regranulat jest używany do dalszej produkcji nowych wyrobów. Jest to więc odzysk surowca w najczystszej formie.