Miały w tym swój udział wszystkie spółki grupy. Nadzwyczaj wysokie obroty osiągnięto w Szwajcarii i Niemczech. Oprócz oferowanych produktów standardowych coraz większy udział w sprzedaży mają produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Realizacja projektów szczególnie przyczyniła się do dużej liczby zleceń. Z coraz większym powodzeniem nawiązywane przez polski oddział kontakty z klientami w Rosji pociągnęły za sobą decyzję o otwarciu tam przedstawicielstwa handlowego. W USA powstaje, z terminem zakończenia w pierwszym kwartale przyszłego roku, nowy budynek firmy, gdzie na nowoczesnych maszynach zostanie uruchomiona produkcja. Podsumowująca ocena dalszego rozwoju w roku obrotowym 2008 wypada bardzo optymistycznie. Jean-Marc Dubois, CEO grupy Utz, wyraził ją następującymi słowami: „Nawet przy ostrożnych szacunkach najprawdopodobniej przekroczymy w 2008 r. wspaniałe wyniki z ubiegłego roku.”