Dzięki tej dużej kampanii sponsoringowej, firma chciałaby udzielać wsparcia klubom sportowym w regionie. Dlaczego? Firma Utz pragnie wyrazić swoje uznanie, ponieważ kluby sportowe osiągają wielkich rzeczy, szczególnie w pracy z młodzieżą. Rozważań dotyczących formy wsparcia jakie mogło być udzielone było stosunkowo niewiele. W swojej ofercie, firma Utz posiadała już produkt, który był chętnie używany przez kluby sportowe. Dlatego też, firma Utz doszła do naturalnego wniosku, żeby dostarczać klubom określone produkty.

"Firmy również odnoszą określone korzyści z działalności klubów. Sportowcy posiadający doświadczenie wnoszą ducha zespołowego, solidne umiejętności komunikacyjne oraz sprawność i wydajność. Do tego, są oni zwykle bardziej zaangażowani i posiadają wyższe poczucie odpowiedzialności", mówi Rüdiger Köhler, Dyrektor Zarządzający. "Z drugiej strony, firma Utz pragnie powiększyć poziom rozpoznawalności swojej marki wśród młodych ludzi. Ubrania z naszytym linkiem 'werde-einer-von-utz.de' (zostań jednym z nas w Utz), powinny pomóc w pobudzeniu zaciekawienia naszą firmą wśród młodzieży, ponieważ my również potrzebujemy wykwalifikowanych młodych talentów, których nie jest obecnie łatwo znaleźć. W końcu, co roku zatrudniamy 15 nowych stażystów", dodaje Köhler.