Klienci wybierają zautomatyzowany magazyn kontenerowy z wyposażony w system samodzielnego pobierania z półek oraz składowania o podwójnej głębokości. Firma magazynująca zapewnia finansowanie w wysokości 29 milionów franków szwajcarskich na cele prowadzenia budowy, w postaci pożyczek od zainteresowanych władz kantonów i prywatnych inwestorów.

Kontakt związany z tym projektem istniał już między firmą Utz Szwajcaria a Kantonem Lucerny od 2005 roku. W ramach postępowania opartego o przetarg publiczny, zgodnie z Międzynarodową Organizacją Handlową, ogłoszonego przez władze Kantonu Lucerny, firma Georg Utz AG została również zaproszona do złożenia oferty. Po ogłoszeniu decyzji, która opierała się na różnych kryteriach, kontrakt został udzielony konkurencji firmy Utz. Niemniej jednak, firma Utz złożyła protest do decyzji po przeprowadzonej ocenie przedstawionych dokumentów. Formalny błąd w ocenie spowodował wybór niewłaściwej firmy jako zwycięzcy przetargu. Procedura została anulowana i przeprowadzono kolejne postępowanie.

W trakcie drugiego, prawidłowego już, postępowania przetargowego, firma Utz uzyskała kontrakt na ponad 110,000 kontenerów typu EUROTEC, na kwotę 1.25 milionów franków szwajcarskich, w pierwszej fazie kontraktu. System składowania kontenerów będzie dostępny w 2015 roku. Skrzynie muszą zawierać tworzywa sztuczne niewydzielające oparów i muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący przechowywanie do 60 kg w każdym kontenerze, przez długi okres składowania. Kontenery identyfikowane będą za pomocą kodów kreskowych.