Menu główne

Rozwiązania indywidualne

Niekiedy potrzeby klienta są na tyle specyficzne, że nawet najszersza oferta standardowa nie zaspokaja profilu tych wymagań. W takim przypadku zaprojektujemy i wykonamy wspólnie z Państwem pojemnik na miarę.

 

Proces powstawania rozwiązań indywidualnych.

Produkty wg branż

Mamy wiele rozwiązań dostoswanych do różnych branż np. dla przemysłu spożywczego, przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i farmaceutycznego, przemysłu elektronicznego,usług pocztowych, magazynu i logistyki, czy sprzedaży hurtowej.

 

Podgląd rozwiązań branżowych.