Pojemniki wielkogabarytowe składane, do składowania w stosie i na bazie palety. Dostępne są skrzyniopalety: PALOX, a także składane KOLOX LUB VDA-GLT. Podstawowym wymiarem dla tych pojemników wielkogabarytowych są z reguły wymiary ISO

( 1200 x 1000 mm ) , choć dostępne są również pojemniki o mniejszych wymiarach podstawy. 

Skrzyniopaleta VDA - GLT

Skrzyniopaleta VDA-GLT 121010 jest składaną skrzyniopaletą  na bazie palety ISO ( 1200 x 1000 mm ), zgodna z normą VDA 4520.

KOLOX - oszczędność miejsca w transporcie powrotnym

KOLOX to składany pojemnik wielkogabarytowy na bazie palety. Dzięki możliwości złożenia ścian pustego pojemnika można znacznie zredukować jego objętość, co pozwala na obniżenie kosztów transportu.

Skrzyniopaleta transportowa o dużej pojemności

PALOXE to pojemnik wielkogabarytowy o wymiarze podstawy 1200 x 1000 mm. W przeciwieństwie do pojemników KOLOX, ich ścianki boczne są sztywne i nie można ich złożyć. W ofercie różne warianty pojemników PALOX ze ściankami pełnymi lub szczelinowymi.