Menu główne

Wsparcie Georg Utz w walce z koronawirusem

Produkty Georg Utz Polska: pojemniki transportowe RAKO, skrzyniopalety PALOX i palety UPAL-U trafią nieodpłatnie do instytucji i organizacji z Dolnego Śląska aby wesprzeć walkę instytucji z zagrożeniem pandemią. Z oferty mogą skorzystać instytucje z Dolnego Śląska wyznaczone do walki z koronawirusem, m.in. szpitale zakaźne w całym regionie, oddziały sanepidu, centra zarządzania kryzysowego, a także PCK oraz krajowe porty lotnicze. 

„Sytuacja na froncie walki z COVID 19 zmienia się dynamicznie. W instytucjach wyznaczonych do walki z pandemią koronawirusa stale rosną  potrzeby dotyczące wyposażenia i sprzętu. Obserwując jak trudna i poważna jest to dla nas wszystkich sytuacja, postanowiliśmy przekazać nasze produkty, aby usprawnić procesy logistyczne i ułatwić transport sprzętu - Mamy nadzieję, że choć trochę pomożemy w ten sposób służbom w tej nierównej, póki co walce” - powiedział Wojciech Bytner – Dyrektor Generalny Georg Utz Sp.
z o.o. z Kątów Wrocławskich.

Lokale usługowe, ośrodki zdrowia, a także funkcjonariusze policji i straży miejskiej w Katach Wrocławskich zostali obdarowani przez firmę przyłbicami ochronnymi, wyprodukowanymi w zakładzie w Kątach Wrocławskich w łącznej ilości ponad 120 szt. 
Bank Żywności we Wrocławiu, organizujący pomoc dla osób starszych oraz osób w kwarantannie w całym regionie dolnośląskim, otrzymał w piątek 3.04.2020r. wsparcie od firmy Georg Utz w postaci 100 specjalistycznych pojemników do transportowania żywności. W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli Bank Żywności we współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz gminami. 
W ramach darowizny zaoferowanej przez firmę Georg Utz na rzecz Banku Żywności znajdują się: pojemniki izotermiczne, skrzyniopalety PALOX, pojemniki RAKO, oraz wózki transportowe – wszystkie specjalistyczne pojemniki firmy Georg Utz mają służyć do transportowania i organizowania żywności.
Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczane przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Plastikowe pojemniki UTZ i skrzyniopalety mogą być używane do transportu i składowania produktów. Ich zaletą jest możliwość składowania w stosie (jeden na drugim) oraz dezynfekcji. Palety mogą być wykorzystywane do magazynowania, na regałach wysokiego składowania lub do transportu. Bez przeszkód można je myć dezynfekować, a przez to skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się wirusów, bakterii czy pleśni. Do strefy czystej, o dużym reżimie sanitarnym, najbardziej odpowiednie są pojemniki lub palety higieniczne o gładkiej powierzchni. Uzupełnieniem w ofercie firmy są wózki transportowe, na których można w komfortowy i wygodny sposób transportować kartony czy nasze pojemniki z załadunkiem.

Prosimy o zgłaszanie potrzeb na adres: info.pl@utzgroup.com (preferowane) lub pod numerem telefonu
+48 71 391 32 12
.
Ważne, by zgłoszenia zawierały wymiary, które najlepiej odpowiadają potrzebom służb, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail i kontaktowy numer telefonu.

Nie jesteście sami!