Ranking Gepardów Biznesu opracowuje corocznie od 2016 r. Instytut Europejskiego Biznesu. Zestawienie sporządzono na podstawie wyników finansowych według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016.