Menu główne

Odzieżowa

Branża odzieżowa do dystrybucji towarów do filii obok pojemników do składowania w stosie wykorzystuje pojemniki z grupy oczczędzających powierzchnię. Paleta stanowi bazę jednostki transportowej w takim ładunku.