Menu główne

Nowe pojemniki otwarte

Na targach LogiMAT 2013 Utz zaprezentował nowy pojemnik otwarty o klasycznym wzornictwie niewielkich pojemników KLT. Pojemnik ten oferuje sprytne rozwiązanie problemów ciągle pojawiających się przy stosowaniu pojemników składowanych w stosie.

Pojemniki w stosie

W jaki sposób można się dostać do zawartości specjalnego pojemnika, który tkwi gdzieś w stosie pomiędzy innymi pojemnikami? W najgorszym razie trzeba zdjąć wszystkie pojemniki znajdujące się nad tym szukanym, aby na dodatek jeszcze stwierdzić, że dany pojemnik jest pusty lub zawiera nie to, czego szukaliśmy.

Alternatywę wobec powyższego stanowi usunięcie przynajmniej części krótszego boku. Można w ten sposób przynajmniej sprawdzić, czy pojemnik nie jest czasem pusty, co się w nim znajduje oraz do pewnego stopnia możliwy jest dostęp do jego zawartości, bez konieczności usuwania pozostałych pojemników ustawionych na nim. Jednakże pojemnik z tylko częściowo zamkniętym krótszym bokiem nie może być zapełniony do pełna, gdyż małe części przynajmniej w trakcie transportu po prostu by powypadały. Znanym przykładem takiego rozwiązania jest pojemnik otwarty SILAFIX, którego miliony egzemplarzy znajdują się w warsztatach i miejscach produkcji, gdzie służą do przechowywania śrub, nakrętek i podkładek.

Zmodyfikowany pojemnik RL-KLT

Oceniając rozwiązanie, jakie stworzyli eksperci Utz, trzeba stwierdzić, że jest ono tak samo kreatywne jak i proste: krótszy bok pojemnika RL-KLT wg VDA wyposażono w opuszczaną klapkę, którą w razie potrzeby można opuścić na dół lub zamknąć bok przesuwając ją do góry. Oczywiście również w tym przypadku małe części w przypadku maksymalnie zapełnionego pojemnika wypadłyby przez otwartą klapkę, ale pojemnik można zabezpieczyć do transportu. Ponadto ten zmodyfikowany niewielki pojemnik nadaje się do stosowania na przenośnikach, co w przypadku SILAFIXów jest możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Utz zaprezentował na targach LogiMAT dwie wersje nowego pojemnika otwartego, które już przeszły testy praktyczne z bardzo dobrym rezultatem: pojemnik 300 x 200 x 147 mm (podobny do RL-KLT 3147) i 400 x 300 x 147 mm (podobny do RL-KLT 4147). Oba pojemniki są wyposażone w gładkie dno. Opcjonalnie w dnie mogą zostać wykonane otwory umożliwiające odpływ wody, przez które w przypadku pożaru lepiej odpływa woda gaśnicza i zmniejsza się ryzyko związane z pożarem.

Na opuszczanej klapce przesuwnej standardowo znajduje się specjalne pole pokryte wypustkami. Można tu umieszczać naklejki i kody kreskowe do oznaczania pojemników. Szczególną zaletą tego pola jest to, że umożliwia ono łatwe usuwanie naklejek. Poważne skutki błahej przyczyny: niezwykle mocno przyklejane etykiety można usunąć tylko częściowo, co po kilku razach często wymusza wycofanie pojemnika z użycia.

Sprytny pomysł, dobry również dla innych klientów

Oczywiście pomysł, aby na krótszym boku pojemnika mocować opuszczaną klapkę, można zastosować również w innych pojemnikach. Pierwsze warianty pojemników są już używane: przede wszystkim z serii EUROTEC – specjalne pojemniki do stosowania w systemach automatycznych. Dzięki klapce przesuwnej, którą można otworzyć, gdy pojemniki są składowane w stosie, możliwe jest komisjonowanie różnych produktów z kilku stosów pojemników. Możliwym zastosowaniem byłoby ustawienie tych pojemników jako ekspozytory w miejscach prowadzenia sprzedaży.